CO TO JEST ZIMAK?

WYMAGANIA

TRZYDZIESTY (2020)

DWUDZIESTY DZIEWIĄTY (2020)

DWUDZIESTY ÓSMY (2019)

DWUDZIESTY SIÓDMY (2019)

DWUDZIESTY SZÓSTY (2017)

DWUDZIESTY PIĄTY (2017)

DWUDZIESTY CZWARTY (2016)

DWUDZIESTY TRZECI (2016)

DWUDZIESTY DRUGI (2015)

DWUDZIESTY PIERWSZY (2015)

DWUDZIESTY (2014)

DZIEWIĘTNASTY (2014)

OSIEMNASTY (2013)

SIEDEMNASTY (2013)

SZESNASTY (2012)

PIĘTNASTY (2012)

CZTERNASTY (2011)

TRZYNASTY (2011)

DWUNASTY (2010)

JEDENASTY (2010)

DZIESIĄTY (2009)

DZIEWIĄTY (2009)

ÓSMY (2008)

SIÓDMY (2008)

SZóSTY (2007)

PIĄTY (2007)

CZWARTY (2006)

TRZECI (2006)

DRUGI (2005)

PIERWSZY (2004)