CO TO JEST ZIMAK?

WYMAGANIA

DWUDZIESTY ÓSMY (2019)

DWUDZIESTY SIÓDMY (2019)

DWUDZIESTY SZÓSTY (2017)

DWUDZIESTY PIĄTY (2017)

DWUDZIESTY CZWARTY (2016)

DWUDZIESTY TRZECI (2016)

DWUDZIESTY DRUGI (2015)

DWUDZIESTY PIERWSZY (2015)

DWUDZIESTY (2014)

DZIEWIĘTNASTY (2014)

OSIEMNASTY (2013)

SIEDEMNASTY (2013)

SZESNASTY (2012)

PIĘTNASTY (2012)

CZTERNASTY (2011)

TRZYNASTY (2011)

DWUNASTY (2010)

JEDENASTY (2010)

DZIESIĄTY (2009)

DZIEWIĄTY (2009)

ÓSMY (2008)

SIÓDMY (2008)

SZóSTY (2007)

PIĄTY (2007)

CZWARTY (2006)

TRZECI (2006)

DRUGI (2005)

PIERWSZY (2004)