WYPRAWY MIEJSKIE

Mieszkamy w miastach, brakuje nam ruchu, lecz często nie mamy czasu, aby pojechać na wycieczkę. Miasto staje się naszym naturalnym środowiskiem, tempo pieszego jest naszą naturalną prędkością, a aktywność fizyczna stanowi naturalną potrzebę. Zapraszam Was zatem do udziału w projekcie "W MIEŚCIE TEŻ MOŻNA SIĘ NACHODZIĆ". Skorzystajmy z okazji aby się przejść i przy sposobności nieco lepiej poznać najbliższe okolice domu.

Zachęcam Was do zgłaszania (na adres marszony@gmail.com) własnych propozycji tras wypraw miejskich. Trasy powinny mieć przynajmniej 20 km długości (w uzasadnionych przypadkach mogą być krótsze), nie muszą prowadzić przez miejsca szczególnie atrakcyjne, lecz ich przebieg nie może być przypadkowy. Trasy można zgłaszać w dwóch kategoriach: "proponowane" oraz "pokonane". Opisy tras powinny zawierać informację o przebiegu i orientacyjnej długości oraz wszelkie dane, które autor uzna za istotne. Opisy te zostaną opublikowane na stronie www.wyprawy-miejskie.gt.pl


Strona główna