DWUDZIESTY ZIMAK


Czas akcji: 15/16.02.2014

Miejsce akcji: Lubień - Szczebel - Przełęcz Glisne - Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim

Wyst±pili: Brzozowski Mirosław, Bula Justyna, Chanyszkiewicz Jerzy, Chmielnicka Dorota, Chmielnicki Wiesław, Cibor Mirosław, Cibor Wiktor, Cie¶la Sławomir, Fojcik Bożena, Hałasowski Mirosław, Hyży Jacek, Kardel Kamil, Kawalec Jacek, Kolano Grzegorz, Kołodziej Janusz, Kowalska Judyta, Kowalski Kamil, Kozubek Jacek, Kuchnik Michał, Ligara Karolina, Lipowska Klima Kinga, Lis Marcin, Marczyk Edyta, Marszałek Katarzyna, Nitka Jagoda, Ochmańska Ewa, Pachucy Piotr, Pietrzyk Katarzyna, Pietrzyk Rafał, Polus Marek, Porwoł Adam, Rajtar Maciej, Romanowski Karol, Ryniak Mariusz, Siemion Izabella, Sieńkow Urszula, Stępniak Zbigniew, Suwada Justyna, Surma Karolina, Szuster Katarzyna, ¦cisłowski Mariusz, Terakowski Kuba, Trzupek Lucyna, Walczak Andrzej, Warchałowski Jan, Zemlik Edyta oraz Zielony Magdalena.

UCZESTNICY DWUDZIESTEGO ZIMAKU PRZEPROWADZILI MIĘDZY SOBˇ ZBIÓRKĘ PIENIĘDZY, KTÓREJ WYNIK - 560 ZŁ - ZOSTAŁ PRZEKAZANY NA WSPARCIE PROJEKTU NIEWIDOMI NA TANDEMACH - www.niewidominatandemach.pl

Szkolenie lawinowe podczas Zimaku przeprowadziła Szkoła Górska Mountaineers (www.mountaineers.eu)

Fotoreportaże:
- Wiesława Chmielnickiego
- Jacka Kozubka
- Jagody Nitki
- Rafała Pietrzyka
- Adama Porwoła
- Jana Warchałowskiego
- Magdaleny Zielony

Filmiki:
- Mirosława Cibora


Fot. Jagoda Nitka
-->

Strona główna